Adatvédelmi szabályzat


Szerzői jogok
Az ezen a weboldalon található szövegformátumú és multimédiás információk, úgymint szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio- és videoanyagok, fényképek, a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek. Ezek a szövegformátumú adatok és multimédiás elemek Méhes Nóra és/vagy szerzőtársai, illetve jogutódjaik kizárólagos tulajdonát képezik. E szerzői jogok viselői lemondanak arról, hogy nevük vagy bármely egyéb utalás feltüntetésre kerüljön az ezen weboldal számára általuk szolgáltatott elemeken. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy tiszteletben tartja a Méhes Nórát és harmadik személyeket megillető szerzői jogokat, nem sértve az esetleges kógens rendelkezések által előírt egyéb jogokat és kivételeket.